SPLOŠNI POGOJI

Lastnika te spletne strani sta podjetji ELEKTROSPOJI d. o. o. in RITTAL d. o. o. (ELEKTROSPOJI in RITTAL). Prosimo, pazljivo preberite in preglejte Pogoje za uporabo pred dostopanjem do te spletne strani ali pred uporabo vsebine strani. Z dostopanjem ali uporabo potrjujete, da ste prebrali, razumeli in se strinjali s Pogoji za uporabo. Če se ne strinjate s Pogoji za uporabo, ne smete dostopati do te spletne strani in jo uporabljati. ELEKTROSPOJI in RITTAL lahko od časa do časa spremenita Pogoje za uporabo, zato jih morate redno preverjati, saj so vse spremembe v veljavi takoj, ko so objavljene na spletni strani.

Uporaba spletne strani

Vaše dostopanje do spletne strani in uporaba informacij na tej spletni strani je predmet Pogojev za uporabo. Strinjate se, da boste ves čas pri uporabi in dostopanju do te spletne strani ravnali v skladu z zakoni, in da ne boste storili ničesar, kar bi škodilo, oviralo, omejilo dostop, motilo ali poslabšalo delovanje te spletne strani ali drugim uporabnikom preprečilo uporabo in zadovoljstvo s to spletno stranjo.

Vsebina

Strinjate se, da dostopate do te spletne strani in uporabljate njeno vsebino na lastno odgovornost. ELEKTROSPOJI in RITTAL lahko kadarkoli dodata, spremenita ali izbrišeta vsebine s te spletne strani po lastni presoji. ELEKTROSPOJI in RITTAL si bosta razumno prizadevala, da bodo na tej spletni strani vključeni zanesljivi in posodobljeni podatki, a ne dajeta nobenih jamstev glede njihove točnosti, veljave, kakovosti, popolnosti ali primernosti za namen uporabe. ELEKTROSPOJI in RITTAL se pri tem odrekata kakršnemukoli jamstvu, eksplicitno ali implicitno, v najvišji možni meri, ki jo dovoljujejo zakoni. ELEKTROSPOJI in RITTAL ali stranke, vključene v ustvarjanje, izdelavo ali dostopnost te spletne strani, ne bodo odgovorni za nobeno izgubo, škodo ali stroške, ki bi nastali s pogodbo, škodnim dejanjem (vključno z malomarnostjo) ali kako drugače zaradi zanašanja na informacije, ki jih vsebuje ta spletna stran, na dostopanje do spletne strani, na uporabo ali nezmožnost uporabe te spletne strani, ali za napake ali morebitno izpuščeno vsebino na internetni strani. Ta omejitev vključuje tudi izgubo, škodo ali stroške, nastale zaradi virusov, ki lahko okužijo vašo računalniško opremo, programsko opremo ali podatke.

Piškotki in zasebnost

Piškotki so majhne datoteke, ki običajno vsebujejo zaporedje črk in številk, naložijo pa se na uporabnikovo terminalsko opremo (računalnik, mobilna naprava in podobno), ko ta obišče spletno stran Fokus40.si. Piškotki spletni strani omogočajo prepoznati uporabnikove naprave, ko se vzpostavi povezava med spletnim strežnikom in spletnim brskalnikom. Glavni namen piškotka je, da spletnemu strežniku omogoči, da uporabniku predstavi prilagojene spletne strani, ki se bolje odzivajo na specifične uporabnikove potrebe. V podjetjih ELEKTROSPOJI d. o. o. in RITTAL d. o. o. piškotke uporabljamo zato, da izvemo, kako si ogledujete našo spletno stran in glede na pridobljene informacije izboljšujemo uporabniško izkušnjo.

Katere piškotke uporablja spletno mesto Fokus40.si?

Na naših spletnih straneh uporabljamo naslednje vrste piškotkov:

  • Začasni oziroma sejni piškotki (session cookies): ti piškotki se shranijo v datoteko piškotkov vašega brskalnika le do konca vašega obiska spletne strani, ko stran zaprete ali odidete drugam, pa se izbrišejo.
  • Trajni oziroma shranjeni oziroma sledilni piškotki (persistent cookies): uporabljamo jih za izboljšanje uporabniških izkušenj. Ti piškotki ostanejo v datoteki piškotkov daljše obdobje, ki je odvisno od nastavitev vašega internetnega brskalnika. Trajni piškotki informacije o obisku posredujejo strežniku vsakič, ko nekdo obišče našo spletno stran.
  • Piškotki tretjih strani (3rd party cookies) izvirajo od drugih virov, ki na ta način zbirajo podatke o uporabnikih spletnih mest in jih obdelujejo v različne namene, kot so personalizirano oglaševanje, analitika obiska, izboljšanje spletnih rešitev in podobno.


Spletne strani in povezave tretjih oseb

Ta spletna stran lahko vsebuje spletne povezave ali sklice na druge spletne strani, ki jih upravljajo tretje osebe, nad katerimi nimamo nobenega nadzora. Te povezave so navedene le kot možnost. Podobno se lahko do te spletne strani dostopa preko povezav tretjih oseb, nad katerimi ELEKTROSPOJI in RITTAL nimata nadzora. ELEKTROSPOJI in RITTAL ne dajeta nobenih jamstev glede točnosti, veljave, kakovosti, popolnosti ali primernosti informacij, ki jih vsebujejo takšne spletne strani, in ne bosta odgovarjala za nobeno izgubo, škodo ali stroške, nastale zaradi takšnih informacij. Vključitev povezave tretje osebe ne implicira odobritve ali priporočila s strani podjetij ELEKTROSPOJI in RITTAL.

Pravice intelektualne lastnine

Vsebina te spletne strani se lahko uporabi le za nekomercialno osebno rabo z ohranjenimi vsemi avtorskimi pravicami ali drugimi opombami o lastništvu, nato pa se tega ne sme ponovno kopirati, razmnoževati ali deliti. Razen v zgoraj omenjenih primerih, ko je to izrecno dovoljeno, ne smete kopirati, prikazovati, prenašati, deliti, spreminjati, razmnoževati, ponovno objaviti ali ponovno prenašati nobenih informacij, besedil ali dokumentov, vsebovanih na tej spletni strani ali njenih delih, v elektronski ali tiskani obliki ali ustvariti sekundarnega dela brez izrecnega pisnega dovoljenja podjetij ELEKTROSPOJI in RITTAL.

Slovenski zakoni

Ta spletna stran in njena vsebina sta usklajeni s slovenskimi zakoni. Kljub temu da so informacije na tej spletni strani dostopne uporabnikom zunaj Slovenije, so informacije na tej spletni strani namenjene le za uporabo državljanov Slovenije. Druge države imajo morda zakone in regulatorne zahteve, ki so drugačne od tistih, ki so veljavne v Sloveniji. Ti Pogoji uporabe in vaša uporaba spletne strani morata biti nadzorovana in v skladu z zakoni, veljavnimi v Sloveniji. Slovenska sodišča imajo izključno pristojnost za morebitne spore v zvezi s to spletno stranjo.

Razno

Če bi bile katerekoli določbe teh pogojev za uporabo spletne strani nezakonite, neveljavne ali neizvršljive, bodo izbrisane, ne da bi to vplivalo na izvršljivost preostalih določb.