ELEKTROSPOJI PREDSTAVLJAJO

PN/MQTT prehod

Učinkovita komunikacija med napravami povezanimi v PROFINET omrežje in IoT okoljem.

Za komunikacijo med napravami v IoT okolju se lahko uporabljajo različni protokoli. Eden izmed najbolj razširjenih in dobro podprtih s strani izvajalcev je protokol MQTT, ki velja za odprtokoden protokol za prenos sporočil v IoT okolje. MQTT (angl. Message Queue Telemetry Transport Protocol) omogoča preprosto implementacijo in objavljanje obvestil v različne teme s predefinirano obliko, ki jo izvede naročnik oziroma odjemalec.

PN/MQTT prehod omogoča izmenjavo vrednosti med napravo povezano v PROFINET omrežje in t.i. MQTT posrednikom, ki je v vlogi centralne komunikacijske točke. Komunikacija poteka preko objavi/naroči (angl. Publish/Subscribe) komunikacijske metode, kjer je za prenos podatkov potrebna implementacija osnovnih ukazov PUBLISH in SUBSCRIBE. Podatki izmenjani preko MQTT protokola se lahko prenašajo v binarni, tekstovni obliki ali v strukturirani obliki JSON.

Integracija v PLC okolje je možna z GSDML datoteko, zato dodatna programska oprema za konfiguracijo ni potrebna. Tako je možno IO konfiguracijo na PLC izvesti kar v Siemens programskemu okolju. Vse nastavitve za MQTT povezavo pa je možno izvesti preko WEB vmesnika na sami napravi PN/MQTT.

Dobavitelj Helmholz poleg komponent za vzpostavitev učinkovite komunikacije preko PROFINET, PROFIBUS, EtherNet/IP, Modbus TCP in CAN protokolov, sedaj nudi tudi opremo za komunikacijski protokol MQTT!


Glavne prednosti:

 • upravljanje brez dodatnih programskih orodij,
 • preprosta I/O izmenjava podatkov in
 • dodatne spremembe na obstoječem omrežju in IP naslovov niso potrebne.


Tehnične specifikacije:

 • podpira OASIS MQTT standarde (V3.1.1 in V5),
 • preprosto naslavljanje I/O z GSDML datoteko,
 • možna konfiguracija do 100 vrednosti stalnega in hkratnega prenosa,
 • hitra in enostavna konfiguracija preko WEB vmesnika,
 • preverjanje avtorizacije (geslo, certifikat, TLS šifriranje),
 • kompatibilno z AWS IoT, Microsoft Azue, HiveMQE in Siemens Mindsphere (v pripravi),
 • kompaktna izdelava in montaža na DIN letev,
 • redundantno napajanje,
 • ločeni povezavi na PROFINET in MQTT omrežje in
 • galvanska izolacija omrežij.